Kontaktpersoner

Kommunehuset/ administrasjon

  • Postadresse: Boks 77, 9355 Sjøvegan
  • Besøksadresse:  Strandveien 33
  • Telefon: 77 17 20 00

 

Astafjord barneverntjeneste

Forkontor 930 72 055
Stine Myrmel Anker,  enhetsleder 92486004

Tilbakemeldinger

Finner du feil eller mangler i veilederen, eller har du generelle tilbakemeldinger til oss, da kan du benytte skjema nedenfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.
Kva har du vist du har fem femmere?