BTI – kontakter

BTI-kontakter og enhetsledere i Salangen kommune skal fungere som koordinerende bindeledd i det tverrfaglige arbeidet i hver avdeling.

BTI-kontakter kan bistå i det enkelte oppfølgingsløp rundt sårbare barn og unge, og ha et overordnet ansvar for opplæring og veiledning i det som gjelder BTI.

Astafjord barneverntjeneste

BTI- Kontakt og saksbehandler, Anne-Line Andersen, 924 86 002

Stine Myrmel Anker,  enhetsleder,  924 86 004

Helseavdelingen

BTI- kontakt: Marit Sagerup,  ledende helsesykepleier: 922 06 689

 

PPT

BTI – kontakt: Veronica Nordseth Daleng, Fagleder  tlf  934 55 008

Vasshaug barnehage

BTI- kontakt: Veronica Johansen, Styrerassistent: 987 67823

Liz Heggelund, enhetsleder: 987 67 820

Salangen Skole

BTI- kontakt: Lisa Nordhus, spes-ped koordinator, tlf: 918 00 159

Lars-Georg Nordhus, rektor: 414 73 410

Miljøtjenesten Ryet

BTI-kontakt: Anja Pedersen, spesialvernepleier, 930 42 923

Kim-Håkon Pedersen, enhetsleder,  928 33 009

 

Kultur - og bosettingtjenesten

BTI-kontakt: Eirik Pedersen, fagleder bosetting, 926 44 432

Kurt-Jan Kvernmo, enhetsleder, 900 52 222

Sjøvegan asylmottak

BTI-kontakt: Anne Grethe Aanes, koordinator EM, 920 47 673

Jenny Myrvoll, enhetsleder, 909 53 907

Astafjordlegen

BTI-kontakt: Victoria Hanssen, administrativ leder, 920 65 113