Tiltak og metoder i Salangen

ICDP

International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse

I Salangen kommune er det flere som er sertifiserte ICDP veiledere.

Ta kontakt med Hilde Løvberg, tlf 902 50 805 , for nærmere informasjon.

COS

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Ingen barn ønsker å være vanskelig, det er bare vi som foresatte som ikke har oppfattet deres behov.

I Salangen kommune kjøres årlige foreldreveiledningskurs i trygghetsirkelen (COS-P). Kurset har en varighet på 2 timer hver uke i 7 uker.

Kurset er gratis.

Ta kontakt med Hilde Løvberg, tlf 902 50 805 , for nærmere informasjon eller ønske om påmelding.

Sinnemestring Brøset-modellen

Sinnemestring Brøset-modellen ønsker å fokusere på hjelp til kvinner og menn som har utfordringer med sitt temperament.
Modellen gir kursdeltakere verktøy for å håndtere eget sinneproblem og eventuell voldsproblematikk.
Målet er å finne hensiktsmessige måter å takle sitt sinne, som kan bidra til økt livskvalitet og mestring for den enkelte og dens familie.

I Salangen kommune er sinnemestring Brøset- modellen et lavterskeltilbud for alle innbyggere i distriktet. Ta kontakt med  Eirik Pedersen, tlf 92644432, for nærmere informasjon.

VIVAT - Førstehjelp ved selvmordsfare

Årsakene til selvmordstanker er sammensatte og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre personer som i sine ulike roller kan komme i en hjelpeposisjon overfor mennesker der selvmord er et tema.

I Salangen kommune er det flere ansatte og avdelinger som har kompetanse innenfor førstehjelp ved selvmordsfare.

Ved akutt selvmordsfare, ring 113

Døgnåpne hjelpetelefoner:
Mental helse, Hjelpetelefonen tlf. 116 123
Kirkens SOS, Krisetelefonen tlf. 22 40 00 40
Alarmtelefonen for barn og unge tlf. 116 111
Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie tlf. 80 04 85 00

"Jeg Vet"

«Jeg vet» er en kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler. «Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring – og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig.

Les mer på: jegvet.no