Salangen  våpen Handlingsveileder Stafettlogg

Hjelpetjenester for barn og unge i Salangen kommune

Helsestasjon

Arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning ved videre behov.

Her kan også ungdom søke råd og veiledning om blant annet prevensjon, seksualitet, identitet og legning, angst og depresjon, spiseproblematikk, vold og overgrep, skolefravær eller skolevegring, rus, sorg, mobbing, familieforhold, selvfølelse og andre utfordringer.

Sjøvegan helsestasjon har lokaler i 1. etasje på Sjøvegan helsesenter. Åpningstid: mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30, hovednummer 77 17 21 80.

Barselgruppe på helsestasjonen siste tirsdag hver måned fra kl. 12.00-14.00.

«Åpen helsestasjon» tirsdager kl. 12.30-14.00.

Astafjord barneverntjeneste

Astafjord barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste bestående av kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. Salangen er vertskommune og hovedkontoret ligger på Sjøvegan.

Astafjord barneverntjeneste har som målsetting å hjelpe og støtte  barn, unge og familier som er kommet i en vanskelig livssituasjon.

Tjenesten er også tilstede for å drøfte saker anonymt, eller som hjelpeinstans for råd og veiledning.

Les mer her. 

PPT

Tilbyr hjelp i forhold til språkvansker, lese – og skrivevansker, matematikkvansker, atferdsvansker og konsentrasjonsvansker. PPT kan hjelpe elever og foresatte, skolen og barnehagen med tidlig innsats gjennom råd og veiledning.

PPT kan også utrede og vurdere behov for spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelagt undervisning.

Les mer her.

Vasshaug barnehage

Barnehagen ligger på Vasshaug og har mye skog og store grøntarealer rundt. Vi har bålplass og grillhytte som gir fine muligheter til uteaktiviteter. Barna kan utfolde seg og kreativiteten blomstre. Gode opplevelser, mestring og læring er viktige stikkord for oss.

Miljøtjenesten Ryet

Miljøtjenesten Ryet hjelper mennesker som trenger ekstra oppfølging på grunn av utviklingshemming, funksjonshemming, rus, fysisk eller psykisk sykdom. Miljøtjenesten hjelper både de som bare trenger litt hjelp av og til for å klare seg selv, og de som trenger hjelp hele tiden. Vi kan hjelpe til med mange forskjellige oppgaver, for eksempel praktiske ting i hverdagen, vi har støttekontakter som hjelper til med trening eller fritidsaktiviteter, og vi tilbyr avlastning for barn, ungdom og foreldre som trenger ekstra oppfølging. Vi hjelper også de som trenger noen å snakke med fordi hverdagen er vanskelig.

Les mer her.

Psykisk helsetjeneste og rusarbeid

Tjenesten er et frivillig lavterskeltilbud. Tjenesten kan hjelpe personer med ulike former for psykiske helseplager, psykiske lidelser og/eller rusutfordringer i form av alkohol, medikamenter og illegale stoffer. Tjenesten kan også hjelpe pårørende og nettverk til de med utfordringer i forhold til psykisk helse og rus og samarbeider med andre aktuelle instanser, både tverretatlig og tverrfaglig kommunalt og eksternt.
Psykisk helsetjeneste fungerer ofte som koordinator mellom ulike etater og mellom de ulike behandlingsnivå.

Les mer her.

Familievernkontoret på Finnsnes

Det behøver ikke å være krise for å komme til familievernkontoret. Tvert i mot er det klokt å gripe tak i problemer i parforholdet tidlig. Mange som oppsøker oss for å få hjelp til parforholdet har slitt en stund, og er usikre på om det går an å jobbe for å få det bedre. Det er ikke uvanlig at vi hører folk si at de har “mistet følelsene” for hverandre

Les mer her.

 

 

 

Krisesenteret i Midt-Troms

Krisesenteret i Midt-Troms er ett gratis, døgnåpent tilbud for kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Du kan ta direkte kontakt med oss, og trenger ikke henvisning eller timeavtale. Ring oss, send mail eller bruk kontaktskjema her på hjemmesiden vår.

Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr samtaler, støtte og veiledning, samt hjelper deg å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Vi gir også et midlertidig botilbud for deg som har behov for det, og oppfølging dersom du har behov for å etablere deg på nytt.

Krisesenteret i Midt- Troms er et tilbud for innbyggerne i disse kommunene: Lenvik, Tranøy, Berg, Torsken, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv.

Tilhører du en annen kommune kan du allikevel ta kontakt og vi hjelper deg videre.

Døgnåpen telefon
778 45260